zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Rada Rodziców

 

          W środę 21 listopada 2012 r. w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku odbyło się ogólnoszkolne zebranie rodzicielskich trójek klasowych. Przedstawiciele rodziców uczniów naszej szkoły  zebrali się w celu wybrania nowej Rady Rodziców. Zebranie prowadziła Pani Dyrektor  Irena Olszewska – Kon.

W wyniku przeprowadzonych wyborów ukonstytuowała się nowa Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 3. Kadencja wybranej Rady obowiązywać będzie w roku szkolnym 2012 – 2013 z dopuszczalnymi możliwymi zmianami składu osobowego.

 

Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 3 w Płońsku:

 

1.      Anna Belka – Przewodnicząca Rady Rodziców ZS nr 3 – mama Alicji Belki z klasy IV SP.

2.      Katarzyna Gmurczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców ZS nr 3 – mama Wiktorii Gmurczyk z klasy V SP.

3.      Katarzyna Sawicka – członek Rady Rodziców ZS nr 3 – mama Emili Sawickiej z klasy V SP.

4.      Dorota Zmysłowska - członek Rady Rodziców ZS nr 3 – mama Damiana Zmysłowskiego z klasy III Gimnazjum.

5.      Kazimiera Biernacka - członek Rady Rodziców ZS nr 3 – mama Piotra Biernackiego z klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 

Praca Rady Rodziców opiera się o Regulamin Rady, który prezentujemy poniżej:

Regulamin Rady Rodziców

 

Anna Belka - Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku:

 

             Nazywam się Anna Belka. Jestem mamą Alicji, która od 2011 roku jest uczennicą Zespołu Szkół nr 3 w Płońsku. Przed podjęciem decyzji o zapisaniu swojego dziecka do tej szkoły miałam wiele wątpliwości i obaw. Po krótkim czasie okazało się, że wszystkie moje obawy były mylne. Zapisując Alę do „trójki” podjęłam jedną z najlepszych decyzji życiowych i najlepszą dotyczącą mojej córki.  Uśmiech Ali i jej motywacja do nauki są dla mnie najlepszą wizytówką szkoły przy Młodzieżowej.

              W tym roku szkolnym zostałam wybrana przez wszystkich rodziców na Przewodniczącą Rady Rodziców. Bardzo dziękuję za zaufanie. Jako reprezentant rodziców będę starała się na bieżąco utrzymywać kontakt z dyrekcją szkoły oraz z nauczycielami. Będę starała się pomagać, żeby wszystkie dzieci uczące się w Zespole Szkół nr 3 miały możliwość nauki w dobrych warunkach. Będąc częstym gościem w szkole dostrzegam jak nauczyciele i pracownicy szkoły robią wszystko z myślą o dzieciach.

Ja również jestem chętna do pomocy.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą, albo uzyskaniem informacji proszę o kontakt:

Anna Belka, tel: 532 - 360 – 854, e-mail: belka0@op.pl