zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Tomatis

Co to jest Metoda Tomatisa (stymulacja audio- psycho-lingwistyczna) ?

Ucho to coś więcej niż tylko narząd słuchu !!! 

Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej (SAPL) wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra – prof. Alfred Tomatis.

Terapia słuchowa prof. Tomatisa to jedna z najbardziej zaawansowanych metod wyzwalania naszego potencjału, a także diagnozowania problemów psychiki i ciała i od wielu lat skutecznie stosowana w Europie Zachodniej.

Dostęp do terapii w Polsce był do tej pory bardzo utrudniony. Dzieci mogły korzystać z bezpłatnej terapii w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, jednak musiały długo na nią czekać (najbliższe terminy to 2009 rok) lub wybrać bardzo kosztowną formę prowadzoną przez jedyny w Warszawie gabinet prywatny.


Alfred Tomatis twórca terapii, jako pierwszy zauważył, że istnieje duża różnica między słyszeniem a słuchaniem. Słyszenie z natury jest bierne, podczas gdy słuchanie ma charakter aktywny, tj. wymaga zaangażowania, świadomości, woli. Stąd nie dziwi, że tzw. "słuch absolutny" nie jest gwarantem umiejętności dobrego słuchania.

Osoby z zaburzeniami uwagi słuchowej wydają się czasem puszczać informacje koło uszu - trzeba im na przykład kilkakrotnie powtarzać pytania lub polecenia. Inne objawy sugerujące istnienie u danej osoby zaburzeń uwagi słuchowej to: nadwrażliwość na dźwięki, błędna interpretacja pytań, mylenie podobnie brzmiących słów, konieczność powtarzania poleceń, monotonny głos, ubogie słownictwo, trudności z czytaniem i pisaniem, niemuzykalność, słaba koordynacja ruchowa i słabe umiejętności sportowe, niewyraźne pismo, mylenie strony lewej i prawej, męczliwość, nadaktywność, tendencje depresyjne, nadwrażliwość emocjonalna, brak wiary w siebie, nieśmiałość, drażliwość, wycofywanie się.

Na czym polega terapia metodą Tomatisa?

Profesor Tomatis opracował metodę usprawniania czynnego słuchania. Oznacza to, że u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość ich poprawienia.

Terapia ta polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane "elektronicznym uchem", które jest idealnym modelem ludzkiego ucha – "ćwiczy" ono ucho w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń. Dźwięki te są odpowiednio modyfikowane w zależności od indywidualnych wymogów i potrzeb. Mogą one zarówno stymulować funkcje organizmu, jak i pomóc w relaksacji osobie słuchającej.

Terapia obejmuje zwykle od 60 do 120 seansów w 30-minutowych blokach przeprowadzanych w 3 sesjach. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy a zwłaszcza te ośrodki kory mózgowej, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie naszego organizmu i są centrum procesów myślenia. Terapia jest przyjemna. Dzieci przez specjalnie skonstruowane słuchawki słuchają muzyki ( najczęściej Mozarta i chorałów gregoriańskich) mogą w tym czasie rysować, układać puzzle albo po prostu spać. Nie powinny natomiast pisać, rozwiązywać zadań, rozmawiać, czytać.

Komu może pomóc Metoda Tomatisa?

Istnieje kilka dyscyplin, w których metoda ta znajduje zastosowanie, a wśród nich znajdują się m.in.: komunikacja, problemy szkolne, problemy związane z koncentracją i pamięcią, ustawienie i lepsze wykorzystanie własnego głosu oraz słuchu, zaburzenia równowagi, nadmierny stres i problemy związane z radzeniem sobie z nim, brak energii lub ciągłe poczucie nadmiernego zmęczenia, przeciążenia.


Najczęstsze zastosowania Metody Tomatisa w zaburzeniach głosu i mowy: 

U dzieci: 

 • zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy),
 • zaburzenia głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko),
 • dysleksja.
 • dysgrafia
 • autyzm
 • zaburzenia koordynacji sensomotorycznej

U osób dorosłych:

 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia głosu spowodowane niewłaściwym używaniem głosu.

Inne zastosowania Metody Tomatisa

U dzieci:

 • trudności szkolne,
 • zaburzenia koncentracji.

U osób dorosłych:

 • stres (Metoda Tomatisa ze względu na efekt w postaci zmniejszenia napięcia, lęku i wzrost kreatywności jest stosowana jako wspomaganie walki ze stresem).

 

Na podstawie materiałów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
Opracowała: mgr. Aneta Rutkowska