zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Zagadnienia szczegółowe dotyczące kształcenie w zwodzie ślusarz.

 

Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno – maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych. Typowymi pracami wykonywanymi przez ślusarza są:

  •  wytwarzanie i naprawianie narzędzi, przyrządów i uchwytów obróbkowych,
  •  obróbka, montaż i naprawa elementów mechanizmów i urządzeń,
  •  wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu powszechnego użytku,
  •  wykonywanie i naprawa ozdobnej galanterii metalowej (ślusarstwo artystyczne), nadawanie wyrobom metalowym ostatecznego, estetycznego wyglądu.

Kształcenie zawodowe ślusarza ma charakter szerokoprofilowy umożliwiający opanowanie umiejętności ogólnozawodowych oraz specjalistycznych, a także umiejętności intelektualnych i postaw stanowiących dobre przygotowanie do pracy zawodowej. przewidywane są następujące specjalizacje w zawodzie ślusarz:

  •  ślusarz narzędziowy,
  •  ślusarz konstrukcji metalowych,
  • ślusarz urządzeń komunalnych i sprzętu domowego,
  • ślusarz artystyczny.

Ślusarz wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach zamkniętych. Prace ślusarskie nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika. Wykonując pracę ślusarz odpowiada za materiał, narzędzia, maszyny i urządzenia, które zostały mu powierzone.

Ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych  branż, budownictwie, usługach, administracjach budynków, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.) oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się.

Dodatkowo uzyskując uprawnienia np. spawacza i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe zwiększają możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy.

Wersja do druku