zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Nasza działalność

Płońsk, 21.11.2012.

Działalność Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku – czerwiec 2011 – grudzień 2012.

            Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku została zawiązana w czerwcu 2011 roku. Pierwsze kroki pomogli nam stawiać koledzy Jerzy Obrębski - Sekretarz Regionu Płockiego Solidarności i Marek Krysztofiak - Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Płockiego. Naszą działalność zainicjowaliśmy w 11 osób. Po półtorarocznej działalności nasz związek podwoił swoją liczebność i na dzień dzisiejszy liczy 22 członków. Organizacja otrzymała numer ewidencyjny 520 i została przyjęta do Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Płockiego. Przewodniczącym Z.O.Z. został Artur Czapliński, który niebawem został również członkiem Prezydium Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Regionu Płockiego. W tym samym momencie na ścianie w naszym pokoju nauczycielskim pojawiła się gazetka związkowa NSZZ Solidarność.

Przez półtora roku istnienia podjęliśmy następujące działania oraz uczestniczyliśmy w następujących wydarzeniach:

Wystosowaliśmy dwa stanowiska pisemne ZOZ NSZZ Solidarność ZS nr 3do Dyrekcji Szkoły i Starostwa Powiatowego w Płońsku w sprawie rozbudowy Zespołu Szkół nr 3 w Płońsku oraz w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Płońsku.

            Braliśmy udział we wszystkich ogólnopolskich manifestacjach Solidarności organizowanych przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego do 67 lat. Braliśmy udział w pikiecie pod Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącej sprzeciwu wobec zmian programowych i zmian w Karcie Nauczyciela. Zebraliśmy 567 podpisów na ankietach Solidarności dotyczących referendum obywatelskiego w związku z wprowadzanym przez rząd wydłużeniem wieku emerytalnego do 67 lat.

             Dużym sukcesem było „wynegocjonowanie” 8 procentowej podwyżki dla pracowników obsługi w szkołach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Płońsku. Starania o tą podwyżkę podjął Przewodniczący Z.O.Z. NSZZ Solidarność w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku i członek Prezydium Rady Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Płockiego, a zarazem Radny Rady Powiatu Płońskiego Artur Czapliński. Starania trwały od lutego do maja 2012 roku, a podwyżka została przyznana od 1 września 2012.

Z intencji członków naszej Organizacji Związkowej w czerwcu 2012 odbyła się Msza Święta z okazji II rocznicy Beatyfikacji Księdza Jerzego Popiełuszki w Płońsku

            Uczestniczyliśmy w wyjazdowym szkoleniu „Techniki komputerowe w pracy związkowej” w Łowiczu oraz w konferencji w Płocku dotyczącej funkcjonowania szkolnych funduszy socjalnych. We wrześniu tego roku wzięliśmy udział w integracyjnym rajdzie Płockiej Solidarności Oświatowej „Roztocze 2012”.

            Poza działalnością statutową (zasiłki stałe, zapomogi), którą realizujemy na bieżąco, również jeden z naszych członków skorzystał z możliwości wczasów w Domku Wypoczynkowym SOiW NSZZ Solidarność w Grabinie koło Płocka.

Z nadzieją i optymizmem wchodzimy w 2013 rok.

 

Bogdan Śmigrodzki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z.O.Z. NSZZ Solidarność

Zespół Szkół nr 3 w Płońsku

 

Z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotrem Dudą w Zakopanem.