zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Gdzie szukać pomocy?

 

Poniżej zamieszczamy adresy instytucji, gdzie rodzice dzieci z autyzmem mogą szukać pomocy medycznej oraz terapeutycznej. Wszystkie instytucje znajdują się na terenie woj. mazowieckiego.

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Poradnia dla Dzieci z Autyzmem

al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel. 22/ 815 71 61

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Poradnia dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin

ul. Sobieskiego 1/9
02-957 Warszawa
tel. 22/ 458 26 22

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji
Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
Psychiatryczny Oddział Dzienny dla Dzieci

ul. Koszykowa 79 A
02-008 Warszawa
tel. 22/ 628 52 41, 629 39 94

Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym
„Być Jak Inni”

ul. Niechodzka 14 a
06-400 Ciechanów
tel. 23/ 674 35 32

Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. 22/ 825 87 22, 825 87 42
e-mail: www.synapsis.waw.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Pilicka 21
02-613 Warszawa
tel. 22/ 844 06 37, fax: 22/ 646 22 54
 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL
ul. Śreniawitów 12
03-187 Warszawa
tel. 22/ 884 43 30, 884 43 31, 614 80 24
e-mail: biuro@krasnal.org.pl
www.krasnal.org.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami
im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”

ul. Nutki 3/5 m. 11
02-785 Warszawa
tel. 0887 059 343
e-mail: asperger@wp.pl
www.niegrzecznedzieci.prv.pl

Padnia Psychologiczno-Pedagogiczna SCOLAR

ul. Wiśniowa 56
02-520 Warszawa
tel. 22/ 848 43 24, 0695 055 714, 0607 344 840
e-mail: scolar@scolar.pl
www.scolar.pl