zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Rekrutacja 2015/2016

Co nas wyróżnia, co proponujemy:

  1. Stwarzamy swoim wychowankom klimat bezpieczeństwa i poczucia godności.
  2. Każdy uczeń jest tu traktowany indywidualnie i podmiotowo, zawsze może liczyć na życzliwość i zrozumienie. 
  3. Stawiamy na indywidualizację oddziaływań pedagogicznych w odniesieniu do każdego wychowanka. Uczniowie pracują w małolicznych klasach w oparciu o opracowane specjalnie dla nich programy edukacyjno-terapeutyczne.
  4. Wspieramy rozwój uczniów poprzez organizację zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych – logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapii Tomatisa (SAPL), terapii integracji sensorycznej (SI ) , gimnastyki korekcyjnej, zajęć dydaktyczno –wyrównawczych i innych.
  5. Współorganizujemy turnusy rehabilitacyjne. 
  6. Dla uczniów Szkoły Zawodowej organizujemy praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku i w lokalnych zakładach pracy. 
  7. Kadra posiada rozszerzone kwalifikacje pedagogiczne oraz kreatywne umiejętności realizowania zadań edukacyjnych, rewalidacyjnych i wychowawczych.
  8. Stwarzamy warunki dla osiągania sukcesów przez każdego ucznia na miarę jego możliwości i zainteresowań. 
  • rozwijamy i odkrywamy sportowe pasje i talenty - współpracujemy ze stowarzyszeniami „Sprawnymi Razem i ”Olimpiady i Specjalne”
  • wspieramy rozwój innych zainteresowań i uzdolnień organizując koła taneczne, teatralne, plastyczne , komputerowe, także we współpracy z działającym w szkole stowarzyszeniem „Spadochron”


Aktualnie szkoła znajduje się w rozbudowie.
Już za chwilę będziemy mogli zaoferować uczniom przestronne sale lekcyjne
i terapeutyczne , szerokie korytarze , windy, pełnowymiarową salę gimnastyczną , stołówkę szkolną i internat-
-szkołę bez barier architektonicznych na miarę XXI wieku

Rodzicu - możesz nam zaufać.
Uczniu - z nami możesz rozwinąć skrzydła.

Na świadectwach , legitymacjach i innych dokumentach ucznia nie ma zapisu szkoła specjalna.
Szczegółowe informacje nr tel. 23 662 66 15