zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Kadra pedagogiczna

 

Kadra ZS nr 3 - grudzień 2012

Nauczyciele i pracownicy ZS Nr3 w Płońsku (2015)

 

Rada Pedagogiczna 2016

Dyrektor Szkoły mgr inż. Jacek Kostrzewa

Wicedyrektor Szkoły mgr Aneta Rutkowska

Szkoła Podstawowa Specjalna


mgr Grochowska Renata
mgr Góral Małgorzata
mgr Kępka Małgorzata
mgr Melzacka Renata
mgr Trębska Marianna
mgr Wierzchowska Giedrojć Iwona
mgr Wiśniewska Anna
mgr Bieńkowska Maria
mgr Agnieszka Rostkowska
mgr Izabela Wiśniewska
mgr Agata Nina Klejnowska
mgr Nina Szelągowska
mgr Agata Tetkowska

 

Gimnazjum Specjalne

mgr Irena Olszewska - Kon
mgr Biesalski Dariusz
mgr Czapliński Artur
mgr Drapała Maryla
lic. Dudek Danuta
mgr Gierczyk Mirosława
mgr Gizińska Ewa
mgr Majewska Justyna
mgr Morawska Lidia
mgr Szymańska Katarzyna
mgr Turkowska Marianna
mgr Zdunowska – Pająk Małgorzata
mgr Zieliński Jerzy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


inż. Marczak Andrzej
mgr Palińska Agnieszka
mgr Śmigrodzki Bogdan
mgr Wernicka Marianna
 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy


mgr Faron Maria
mgr Sudomir Katarzyna
mgr Olga Witkowska
mgr Agnieszka Kowalska
mgr Anna Młotek
 
 

Pracownicy administracji:

 

 
Bartczak Balbina
Biernacka Grażyna
Chojnowska Anna
Chojnowski Tadeusz
Górski Tomasz
Kuźniewska Małgorzata
Lisiak Longin
Stefańska Krystyna
Strzelczak Renata
Natalia Ciosek