zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Zaburzenia rozwojowe

 

Zaburzenia rozwoju dziecka mogą przybierać różny charakter.
Mogą mieć postać deficytów rozwojowych w zakresie poszczególnych analizatorów, np. wzroku czy słuchu.
Mogą wiązać się z dysfunkcjami albo opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego, co w przyszłości może powodować m.zaburzenia mowy czynnej lub zaburzenia z grupy dysleksji rozwojowej.
Mogą też sprowadzać się do zaburzeń o bardziej globalnym charakterze, które ograniczają możliwości prawidłowego funkcjonowania społecznego dziecka, jak ADHD, autyzm czy zespół Aspergera.
Rozwój dziecka jest wtedy nieprawidłowy w szerszym znaczeniu.
 
Zapraszamy do zapoznania się ze specyficznymi cechami zaburzeń rozwojowych. W tym miejscu będziemy zamieszczać informacje na ten temat. 
<<<<<<
<<<<<<