zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju

Stowarzyszenie Spadochron

Razem możemy więcej,
Wspólnie wygramy każdy dzień,
Jeśli otworzysz serce
Troski odejdą w cień.
 
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem nauczycieli i rodziców dzieci i młodzieży uczącej się w Zespole Szkół nr 3.
Naszym zamiarem jest także wspieranie rodzin dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwoju tak aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt borykania się z chorobą dziecka.
Tak jak każda organizacja pozarządowa, tak i nasze stowarzyszenie powołało spośród swoich członków Zarząd.
 
W drodze tajnego głosowania wybrano następujące osoby:
  • p. Aldona Faron – przewodnicząca
  • p. Małgorzata Góral – wiceprzewodnicząca
  • p. Renata Melzacka – sekretarz p. Iwona Giedrojć – członek
  • p. Małgorzata Pająk – członek
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
  • p. Mariola Bieńkowska, p. Justyna Majewska p. Katarzyna Sawicka.
Władze Stowarzyszenia serdecznie zapraszają wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły oraz każdą osobę, której głęboko na sercu leży los osób z dysfunkcjami rozwojowymi do wpisywania się w poczet członków Stowarzyszenia „Spadochron”.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA  - POBIERZ

STATUT STOWARZYSZENIA - POBIERZ

 

Strona Stowarzyszenia - Spadochron