zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Kodeks postępowania ucznia w ZS nr 3 w Płońsku

 • Przychodź punktualnie na zajęcia szkolne.  
 • Pozdrawiaj wszystkich spotkanych w szkole dorosłych. 
 • Zakładaj obuwie zmienne o miękkiej podeszwie, a do jego przechowywania używaj worka.
 • Na wyznaczone piętro udawaj się prawą stroną klatki schodowej.
 • Po dzwonku ustawiaj się przy sali, w której będziesz miał lekcję.
 •  Po wejściu do sali wraz ze społecznością klasową przywitaj nauczyciela.
 • Szanuj mienie szkolne, nie niszcz ławek, krzeseł, gazetek, wyposażenia toalet. 
 • Dbaj o czystość i porządek na terenie szkoły i wokół niej.
 • Przerwy spędzaj na wyznaczonym piętrze w sposób określony przez nauczyciela dyżurującego.
 • W ciepłe dni wychodź na przerwy w wyznaczone rejony boiska.
 • Jeżeli jesteś świadkiem bójki lub innej groźnej sytuacji zgłoś ten fakt  nauczycielowi .
 • W kontaktach z innymi posługuj się piękną polszczyzną.
 • Nie używaj wulgaryzmów. 
 • Kulturalnie zachowuj się podczas uroczystości szkolnych, na wycieczce, w kinie, teatrze i muzeum.
 • Do szkoły ubieraj się schludnie, czysto i skromnie. 
 • Na uroczystości szkolne ubieraj strój galowy.
 • Przed rozpoczęciem każdej lekcji wyłącz telefon komórkowy.
 • Nie przynoś do szkoły przedmiotów niebezpiecznych lub wartościowych .
 • Nie opuszczaj terenu szkoły od chwili wejścia do budynku do czasu zakończenia lekcji.

 

Kodeks postępowania ucznia Zs Nr3 w Płońsku - zobacz plakat

Kodeks Wzorowego Ucznia Zs Nr3 w Płońsku - zobacz plakat

 

Generuj PDF