zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Echo Trójki

Zapraszamy do przeglądania w wersji interaktywnej naszej szkolnej publikacji

ECHO TRÓJKI - Kwartalnik Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku

Aby przeglądać publikację, proszę kliknąć myszą w górnym prawym rogu i trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy przeciągać kartkę w lewą stronę (tak jak klasyczną książkę).  Kolejne stony w ten sam sposób. (Uwaga: dotyczy wersji flash)

Numer 1/2015 - wersja flash | Numer 1/2015 - wersja pdf