zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Projekt

 „Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość- program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński” w Gimnazjum Specjalnym w Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku (Zadanie 4.9.1)

 

 

Dokumenty projektu (Pliki PDF)

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projektu

Harmonogram treningów słuchowych metodą Tomatisa

Program zajęć treningów słuchowych metoda Tomatisa
PROGRAM zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego cz. matematyczno-przyrodnicza
Sprawozdanie z realizacji zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego w zakresie matematyczno- przyrodniczym
 

Lista beneficjentów projektu

Dokumenty projektu (pliki html)

Ogłoszenie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość- program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński”

w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku

 

 

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projektu
Harmonogram treningów słuchowych metodą Tomatisa
Program zajęć treningów słuchowych metoda Tomatisa
Lista beneficjentów projektu