zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ZSNr3

Zasady domowej terapii logopedycznej dla rodzica

 1. Bądź w stałym kontakcie z logopedą. Pytaj go o wszystko czego nie rozumiesz.
 2. Zawsze mów zrozumiale do dziecka, nie „spieszczaj” wyrazów – bądź najlepszym przykładem starannej mowy i wymowy
 3. Nie gaś naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętnością, cierpką uwagę, lecz słuchaj uważnie wypowiedzi, zadawaj dodatkowe pytania.
 4. Nie wyprzedzaj intencji dziecka- niech powie jakie ma potrzeby.
 5. Wyznaczcie w domu „kącik pracy” w którym dziecko ma starać się mówić poprawnie powtarzając zestawy słów zdane do domu przez logopedę.
 6. Powtarzaj z dzieckiem słowa kilkakrotnie, dla ułatwienia można dzielić je na sylaby.
 7. Ćwiczcie w„ kąciku pracy” jak najczęściej, najlepiej 2-3 razy po 5-7 minut.
 8. Ćwiczenia artykulatorów możecie wykonywać poza „kącikiem pracy” np. podczas wspólnych posiłków, czy mycia zębów. Zadbaj, by miały atrakcyjną formę.
 9. Każdy mały sukces dziecka należy nagrodzić- np. wstać, pogratulować dziecku, przyznać punkty, małą nagrodę itp.
 10. Nie wolno poprawiać wymowy dziecka w innych miejscach, zawstydzać, karać za wadliwą wymowę. Hamuje to chęć do mówienia, a co za tym idzie w konsekwencji dalszy rozwój mowy
 11. Jeśli usłyszymy słowo źle wypowiedziane przez dziecko my dajemy mu wzorzec, powtarzamy je prawidłowo. Jeśli będzie to już możliwe zachęcamy( ale nie przymuszamy) do powtórzenia słowa , którego artykulacji dziecko się już nauczyło . „ To już potrafisz, spróbuj, dasz radę…’
 12. Trzeba chwalić się sukcesami dziecka przed innymi, że nauczył się mówić dobrze dane słowo, wyrażenia , zdanie itp.( ale nie przymuszać do powtarzania w innym miejscu) to powinno zachęcić dziecko do kolejnych ćwiczeń i samowolnych powtórzeń także poza „ kącikiem pracy.